ABVV HORVAL werkt mee aan de oprichting van COSYBU-FEBUTRA

SONY DSC

Op 22 januari 2014 is er een ABVV HORVAL-delegatie naar Burundi gegaan. Deze jonge democratie van Oost-Afrika is een van de armste landen ter wereld. De socio-politieke situatie in het land blijft hachelijk en het land ondergaat ten volle de gevolgen van de privatisering waarmee de regering, onder druk van het IMF, van start is gegaan in de belangrijkste sectoren zoals de koffie- en theesector. Ondanks de vele NGO’s, ziet men de levensomstandigheden van de bevolking achteruitgaan. Zwartwerk is er schering en inslag, wat het bijzonder moeilijk maakt om de werknemers te organiseren in een vakbond.

Het doel van de Horval-missie was om een vakbondsfederatie te structureren die de volgende bevoegdheidsgebieden zou hebben: Landbouw,  de Voedingsmiddelensector, de HORECA en de aanverwante takken waaronder voornamelijk de huishoudwerkers binnen COSYBU (Confédération des Syndicats du Burundi – Vakverbond van Burundi). Na verschillende workshops, uitwisselingen en discussies, hebben de partners (vakbonden van de thee-, koffie-, suiker- en andere sectoren) een akkoord bereikt om FEBUTRA op te richten (Fédération Burundaise des Travailleurs de l’Agro-alimentaire – Burundische werknemersfederatie van de voedingsmiddelensector). Binnen enkele maanden, wanneer het erkenningsproces administratief is afgehandeld, zullen wij FEBUTRA helpen om toe te treden tot IUF, onze internationale sectororganisatie.

Het aantal werknemers in de privésector is sterk toegenomen de laatste jaren, voornamelijk in de voedingsmiddelensector. In Burundi behoren de meeste vakbonden tot de openbare of de semi-openbare sector. De vage structurering van de privésector en de moeilijkheid die de werknemers ondervinden om zich te laten vertegenwoordigen in de ondernemingsraden door delegees van vakorganisaties en niet door “inhouse” delegees zorgen ervoor dat het sociaal overleg zwaar belemmerd wordt.

Wij hadden er de gelegenheid om een fabriek te bezoeken waar sappen worden geproduceerd en waar mineraalwater wordt gebotteld. Men kan alleen maar vaststellen dat onze concepten van preventie en bescherming op het werk zeer ver af staan van wat de Burundische werknemers dagdagelijks meemaken. Ze krijgen zeer weinig vorming en werken in lokalen die vaak slecht verlicht zijn en nauwelijks verlucht worden. Het arbeidsreglement is enkel in het Frans opgesteld terwijl de meeste loontrekkenden alleen maar het Kirundi praten. Het Frans is namelijk nog steeds de taal van de elite die door minder dan 10% van de bevolking wordt gesproken. Bovendien ligt de fabriek aan de rand van Bujumbura, terwijl een groot deel van de werknemers vanuit de heuvels komen. Velen onder hen zijn genoodzaakt om te blijven slapen in de slaapzalen van de fabriek en ze werken soms 7 dagen op 7, dit allemaal voor een loon dat niet hoger ligt dan 160 euro per maand.

 

Onze steun bij het oprichten van FEBUTRA was onmisbaar om het voor de voedingsmiddelensector mogelijk te maken om zich te organiseren als een sector. Deze fase is verplicht om te kunnen evolueren naar een vertegenwoordiging per bedrijfstak van alle werknemers van de sector, ongeacht hun statuut.

 

Door het ontstaan van FEBUTRA zal er een permanent secretariaat ingevoerd worden, samengesteld uit 2 kameraden. Dit secretariaat zal de spil zijn bij de oprichting van de federatie en bij de steun die zal verleend worden aan de delegees en de werknemers. Via de federatie zullen de delegees hun representativiteit kunnen versterken in de openbare sector en delegaties kunnen oprichten in de private ondernemingen. Ze zal het mogelijk maken om pijlers in te voeren rond communicatie en rond het verspreiden van de informatie die nodig is om belangstelling te wekken voor het syndicaal werk en ze zal ook de delegees helpen bij het verdedigen van hun eisen bij de overheden en de werkgevers.

 

ABVV HORVAL, in samenwerking met Solidarité Socialiste, net als FEBUTRA, heeft als ambitie om een krachtige vormingspijler te ontwikkelen, genaamd Volksuniversiteit (Université Populaire) waarin een syndicale afdeling zou moeten worden opgericht. Deze Volksuniversiteit zou de vorming op een heel hoog niveau moeten plaatsen. Via deze vorming zouden zowel de “kaderleden” van de coöperatieven, de ziekenfondsen en delegees de nodige kennis moeten kunnen opdoen om projecten te ontwikkelen. Op termijn, zou de vorming de opmars van leiders uit de landbouw en de vakbond in de hand kunnen werken. Deze zouden dan bekwaam zijn om de verschillende productietakken te organiseren door de werknemers in alle fases van het productieproces te structureren en te verenigen. Maar de vorming zou de werknemers ertoe moeten brengen om hun socio-economische omgeving beter te begrijpen aan de hand van technische kennis in verband met een betere productie, een beter gebruik van meststoffen en het verschaffen ervan…

 

ABVV HORVAL wil eveneens het project “Recht op gezondheid” van de socialistische ziekenfondsen integreren. Dit project voert verschillende acties om zich ervan te vergewissen dat de bevolking toegang heeft tot kwalitatieve gezondheidszorg die beantwoordt aan de behoeften, via een systeem van ziekteverzekering.

 

Ons project omvat een derde, meer economische, pijler: het betreft de steun aan de coöperatieve projecten om hen te helpen om de kwaliteit en de kwantiteit van hun productie te verbeteren, dit in een logica waarbij de collectieve solidariteit versterkt wordt. Ons project beoogt eveneens om de coöperatieven te versterken door hen te laten aansluiten op een sectorlogica.

De internationale syndicale solidariteit is geen kwestie van liefdadigheid maar van een reële wil om solidair te zijn en om een steentje bij te dragen aan de sociale ontwikkeling.

De banden tussen Noord en Zuid versterken, onze delegees betrekken, opdat we in alle fases van het productie-en verwerkingsproces van een product de notie kunnen bijbrengen van « betaald worden voor zijn werk aan een juiste prijs » en opdat we solidaire sectoren kunnen creëren.

De werknemers van het Zuiden steunen in het structureren van hun vakbonden door de strijd een internationaal karakter te geven is de beste formule om het hoofd te bieden aan de verwoestende mondialisering en de privatisering van de nationale goederen.

De ABVV HORVAL delegatie in Burundi.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s