HORVAL nodigt EFFAT uit om samen te discussiëren over het nakende einde van het quotaregime

DSC02483

Op 14 april riep ABVV HORVAL haar suikercommissie bijeen. ABVV HORVAL is sterk syndicaal vertegenwoordigd in de sectorsector. Deze sterke vertegenwoordiging is het resultaat van een historische strijd. ABVV HORVAL is stevig syndicaal verankerd in de twee groepen suikerfabrieken die België momenteel nog telt: de groep Tiense Suikerraffinaderij die deel uitmaakt van de Duitse groep Südzucker en de groep Iscal Sugar. Voor de suikerbieten hebben we twee bedrijven die inuline produceren op basis ban chicorei, Cosucra Warcoing en SESVanderHave, internationale marktleider in de sector van suikerbietenzaden. Ook daar drukt ABVV HORVAL haar stempel.

Op de agenda stond ‘de niet-verlenging van het Europees suikerquotasysteem na 2017’. ABVV HORVAL nodigde Estelle Brentnall, politiek verantwoordelijke voor de voedingsnijverheid binnen EFFAT (Europese vakbondsfederatie voor de voedingssector, landbouw en toerisme) uit. EFFAT organiseert samen met CEFS (Europees Comité voor de suikerfabrikanten) twee keer per jaar een conferentie van de suikerindustrie. Tijdens die conferentierondes en daarbuiten hebben EFFAT en haar aangesloten vakbondsorganisaties, de Europese suikerindustrie en de suikerbietenplanters nog intensief gelobbyd voor een verlenging van het quotasysteem tot 2020. De Europese Commissie besliste finaal in 2013 dat het quotasysteem in fasen zal worden uitgedoofd tegen 2017 en ook de minimumbietprijs en de referentiesuikerprijs zullen tegen dan worden afgeschaft.

De Europese Commissie kiest hiermee duidelijk het pad van liberalisering. Sinds de aankondiging van de hervormingsplannen is de Europese suikerprijs sterk gedaald. In januari 2013 bedroeg de gemiddelde EU-prijs nog 738 euro per ton, in november 2015 was de EU-prijs al gezakt naar 423 euro per ton. De Europese Commissie voorziet dat de Europese suikerprijs vanaf 2017 zou dalen tot 408 euro per ton suiker. Als dit effectief zo is, zijn we niet meer zo ver af van de wereldmarktprijs die sinds 2012 op het niveau van 400 euro per ton suiker ligt.

De Europese Commissie kiest duidelijk voor de liberalisering, terwijl de grootste suikerproducenten (Brazilië, Thailand, India, …) ter wereld genieten van veel overheidssteun. Bovendien is de Europese wetgeving betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden en op gebied van milieu, pesticiden en voedselveiligheid strenger dan die van onze concurrenten. Daarom eist ABVV HORVAL, de andere Europese vakbonden, EFFAT, maar ook werkgeversorganisaties, van Europa dat ze gelijkwaardige sociale normen en milieunormen oplegt aan de landen die suiker willen exporteren naar Europa.

Momenteel voert de EU onderhandelingen met Mercosur (landen uit Zuid- en Centraal-Amerika) voor een vrijhandelsakkoord. Er wordt volop druk uitgeoefend om de suiker, toch een “gevoelig” product, uit te sluiten van de onderhandelingen.

Rekening houdend met het feit dat de Europese suikerprijs nu al op haar laagste niveau is sinds tien jaar, bestaat er een zeer groot risico op banenverlies en fabriekssluitingen. Fusies of sluitingen worden verwacht in Frankrijk, Italië en Spanje. Evenwel blijft het volgens EFFAT moeilijk om voorspellingen te doen want de impact van de hervormingen op het productievolume blijft onduidelijk. ABVV HORVAL vreest dat in de toekomst niet alleen de werkgevers meer druk zullen uitoefenen op de lonen maar ook dat men de sector zal ontregelen door meer en meer beroep te doen op onderaanneming en op de uitzendkrachten tijdens en tussen twee seizoenen.

Dit dossier dient opgevolgd te worden, maar ABVV HORVAL zal zeer aandachtig zijn om ervoor te zorgen dat de sector niet ontregeld wordt!

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s