Kinderarbeid

HORVAL bestrijdt de kinderarbeid op de cacaoplantages in Franstalig Afrika

Tijdens het statutaire Congres van ABVV Federaal in 2010 heeft HORVAL zich ertoe verbonden om mee de strijd aan te binden tegen kinderarbeid op de cacaoplantages… Hoe ver staan we ermee vandaag ?

Na twee jaar zware voorbereidingen, leidt HORVAL vandaag een syndicaal samenwerkingsproject in Côte d’Ivoire en in Burkina Faso met ISVI1/ABVV. Dit project wil tegen 2021 de strijd verscherpen tegen de ergste vormen van de kinderarbeid op de cacaoplantages in Côte d’Ivoire. Er wordt eveneens een strijd aangebonden tegen de kinderhandel vanuit Burkina Faso naar de Ivoriaanse cacaoplantages. Dit project werd in 2011 op poten gezet, in Accra (Ghana).

In West-Afrika zijn kinderarbeid en kinderhandel schering en inslag.

Côte d’Ivoire is het eerste cacao-exporterende land ter wereld. Het is eveneens een van de belangrijkste landen die beroep doen op kinderarbeid in de landbouwsector, en voornamelijk op de cacaoplantages. Burkina Faso, daarentegen, is het eerste land dat kinderen exporteert voor arbeid te verrichten in Côte d’Ivoire. Meermaals per jaar komen er bussen met kinderen vanuit Burkina Faso aan in Côte d’Ivoire. De kinderen worden overgebracht naar de Ivoriaanse velden en plantages om er lange jaren als slaaf door te brengen, ver weg van school en hun familie.

De partnervakbonden van HORVAL en ISVI zijn SYNA-CNRA in Côte d’Ivoire en UCRB in Burkina Faso. De SYNA-CNRA is een Ivoriaanse vakbondscentrale voor de voeding en de UCRB is een Burkinese vakbond die actief is in de wegtransportsector. HORVAL, ISVI/ABVV, SYNA-CNRA en UCRB willen samen een syndicaal netwerk vormen om te strijden tegen de kinderarbeid in de volledige cacaoketen, van Côte d’Ivoire tot aan de chocoladeverwerking in België.

Waarom is dit een syndicale strijd ? Omdat de vakbonden in staat zijn om hun leden (landbouwers, vrachtwagenchauffeurs, ouders, enz.) bewust te maken van de gevaren die gepaard gaan met kinderarbeid en kinderhandel. Zowel in het Zuiden als in het Noorden, kunnen ze eveneens druk uitoefenen op de werkgevers en de regering opdat er een eerlijke prijs zou betaald worden, zowel voor het geleverde werk als voor het product. Deze syndicale strijd is ten slotte eveneens globaal: door te vechten tegen kinderarbeid, strijden de vakbonden voor een volledige tewerkstelling voor volwassenen, die onrechtstreeks het slachtoffer zijn van het gebruik van kinderarbeid. ABVV HORVAL is vertrokken van een basiseis. Er moet een syndicale strijd geleverd worden opdat er een eerlijke prijs wordt betaald op alle niveaus van de keten. Zo kunnen de werknemers correct betaald worden en kunnen de kinderen naar school gestuurd worden, daar waar hun plaats is. Dat is de enige voorwaarde om de toekomst van elk kind te kunnen waarborgen, maar ook om ervoor te zorgen dat de Ivoriaanse en Burkinese maatschappij zich volledig kunnen ontwikkelen.

Elke partner speelt een rol in dit project : de vakbond van Côte d’Ivoire zal de landbouwers en de werknemers van de lokale cacaoverwerkingsfabrieken (Barry Callebaut, Nestlé, enz.) bewust maken van de gevaren die gepaard gaan met het gebruik van kinderarbeid; de Burkinese transportvakbond zal haar aangesloten vrachtwagenchauffeurs sensibiliseren, opdat ze oplettend zijn voor kindertransport en dit fenomeen radicaal in de kiem smoren; ten slotte zal HORVAL een syndicaal werk leveren in België, in de cacao-/chocoladebedrijven, door de afkomst van de ingevoerde producten te controleren. Het doel zou zijn om dit netwerk uit te breiden naar het Europese en het internationale niveau, namelijk om het bestaande werk van EFFAT en de IAO op dit vlak te ondersteunen.

Waarom is dit een gemeenschappelijke strijd ? Omdat dit probleem in het Zuiden bestaat, doordat het door ons gevoed wordt : door de import van cacaobonen en de verkoop/consumptie van chocolade. De prioriteit van de industrieën en de regeringen is vooral om de goede werking van de bevoorradingsketen te verzekeren. Ze sluiten dus hun ogen voor dit fenomeen. Daarom is een syndicale controle binnen de bedrijven van de cacaoketen onontbeerlijk. Samen moeten we een “duurzame cacaoketen” zonder kinderarbeid of kinderhandel bevorderen. De rol van de vakbondsafgevaardigde in België is dus cruciaal: door zijn syndicaal werk in de fabriek of in het bedrijf, kan ook hij zijn steentje bijdragen aan de strijd tegen kinderarbeid en kinderhandel in Côte d’Ivoire!

1 ISVI: Internationaal Syndicaal VormingsInstituut, vzw van ABVV federaal die de ontwikkelingssamenwerkingsprojecten met de landen in het Zuiden in goede banen leidt

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: